The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on March-October 1842

Kryds. Dvs. indvisningstegn. Her indsættes følgende passage skrevet i venstre margen på den anden led: “x paa forskiellige ting, f ex blev Marz eboscharet i Marmor, og Conradin, samt mange smaa Arbeider i de smaa Atelier og i det store hvor der altid foruden Marmor Arbeiderne en Tegner, som Thorvaldsen gav at bestille, og fleere fik lov at logere”

Last updated 14.01.2019