The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on March-October 1842

Den p.t. ikke nærmere identificerede A.C. Becker (1782-1855) erhvervede sig i efteråret 1842 Natten, A905, og Dagen, A906.
De to relieffer, som Thorvaldsens Museum købte i juni 1965, gik i arv i lige linje fra Becker til hans efterkommere. Reliefferne blev 1966 deponeret på Victoria and Albert Museum i London.
Se mere i referenceartiklen Nyerhvervelser 1965-1969.

Last updated 19.08.2019