The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.1.1807

Basrelieffet Briseis og Achilleus (originalmodel A490). Bag på et brevudkast af 13.1.1813 havde Thorvaldsen skrevet en liste over sine værker, hvor han under omtalen af relieffet Briseis og Achilleus (originalmodel A490) tilføjede: ”Il sudetto replicato per il Baron Rantzov in Danimarca”. Af brevet af antageligt tidligst december 1811, antageligt senest februar 1815 fremgår det, at Rantzau havde glemt, at han også havde bestilt et relief hos Thorvaldsen. Rantzau modtog af uvisse grunde aldrig relieffet (Sass, op. cit., p. 124-125).

Last updated 07.01.2013