The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on July-August 1839

Vedtagelsen af planerne for Thorvaldsens Museum fandt først sted i løbet af efteråret 1839, først af Københavns Kommune 20.10.1839, dernæst af kongen 13.11.1839.

Last updated 27.12.2018