The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Medio august 1805

Rantzau og Thorvaldsens vært, den danske diplomat Herman Schubart og hans kone Jacqueline.

Last updated 15.10.2008