The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.3.1839

Ved genåbningen af Vor Frue Kirke var kun 10 af de 12 apostle færdighuggede i marmor. Det drejede sig om:
Bartholomæus, jf. A99, Thomas, jf. A96, Jakob den yngre, jf. A91, Philip, jf. A93, Matthæus, jf. A87, Paulus, jf. A103, Peter, jf. A86, Johannes, jf. A89, Jacob den ældre, jf. A98, og Simon Zelotes, jf. A101.
De sidste to – Judas Thaddæus, jf. A105, og Andreas, jf. A108 – var i deres første udgaver – A94 og A95 – blevet forkastede af Thorvaldsen. 2. udgaverne var først færdighuggede i marmor og opstillede i kirken i 1848.

Last updated 08.11.2018