The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–juni 1839

Baronesse Christine Stampe henviser antagelig til en episode i Rom 19.2.1829 (antagelig 24.2.1829- 28.2.1829), hvor C.H. Lorenzen blev beskyldt for at have stjålet fra Thorvaldsens samling af medaljer. Hele miseren blev ordnet i mindelighed ved, at Lorenzen forpligtigede sig til at erstatte de manglende mønter. Under et besøg hos Carsten Hauch 14.7.1839 forærede Thorvaldsen samtlige tilstedeværende, herunder også Lorenzen, en ring. Thorvaldsen mente, at det ville “Gavne [Lorenzen] hvis Rygte havde l[idt]”, jf. nærværende originalmanuskript, p. 4.

Last updated 31.10.2018