The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.3.1836

Denne fru Barberi er endnu ikke identificeret. Formentlig var hun gift med digteren Scipione Barberi, der også havde leveret en tekst i dagens anledning jf. 8.3.1836 og 8.3.1836. I givet fald omtales hun også som værende nedkommet med en datter i brev af 26.7.1833.

Last updated 08.10.2018