The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–June 1839

Dvs. den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen, som var gift med Thorvaldsens datter Elisa Paulsen.

Last updated 04.10.2018