The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–juni 1839

Senest 24.6.1840 rejste Thorvaldsen fra Nysø til København i anledning af Christian 8.s salving og kroning i Frederiksborg Slotskirke, som han dog ikke deltog i.

Last updated 19.12.2018