The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–juni 1839

Dvs. den danske godsforvalter på Nysø, exam. jur., senere gård- og teglværksejer og landstingsmand August Beck.

Last updated 20.08.2018