The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–juni 1839

Dvs. den danske arkitekt, kongelig bygningsinspektør og professor Gottlieb Bindesbøll.

Last updated 16.08.2018