The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Thiele I, p. 216 skriver i en note om denne sætning: “Denne Formaning forstaae vi ikke, med mindre den skulde sigte til Thorvaldsens Kiærlighedsforbindelse.” Dvs. til Thorvaldsens forhold til Anna Maria Uhden.
Det er dog sandsynligvis ikke kun det, som Schubart hentyder til her. Hele afsnittet må – jf. den foregående kommentar – betragtes som en art pep-talk til billedhuggeren om ikke at brænde alle broer bag sig i forhold til sit fædreland, selv om både kærligheden og kunsten fik ham til at vælge Rom frem for Danmark.
Når Thorvaldsen opfordres til ikke at lade sig henrive aldeles, så forsøger den ældre Schubart blot at slå lidt koldt vand i blodet på den yngre billedhugger, der synes at have været meget utilfreds over udsigten til at skulle vende tilbage til Danmark. En sådan antinational tanke hos Thorvaldsen har tydeligvis været helt utænkelig for Thiele.

Last updated 10.10.2008