The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–June 1839

Dvs. den danske godsforvalter på Nysø og jurist August Beck.

Last updated 28.06.2018