The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.8.1817

Pave Clemente 13. (1693-1769) blev kaldt Rezzonico, fordi hans fødenavn var Carlo della Torre di Rezzonico. Den omtalte figur er således en allegorisk fremstilling af “Religionen” på Antonio Canovas gravmæle for Clemente 13. (i Peterskirken) – en stående kvindefigur med strålekrans og slør, der ses bærende på et stort kors. Som det fremgår, tjente denne mindre figur som udgangspunkt for Canovas stort anlagte selvstændige fremstilling af “Religionen”, der også var tiltænkt Peterskirken.

Last updated 26.06.2018