The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.7.1820

Thorvaldsen og Haste mødte hinanden året før i København, hvor de så hinanden “i fire Dage hver Dag”, som Haste skrev nogle år senere, 8.6.1830 til Just Mathias Thiele.
Thorvaldsen må da ved den lejlighed have antydet, at han muligvis ville rejse over Fyn på sin vej tilbage til sit romerske hjem. Det blev imidlertid ikke tilfældet.
Se Rejsen til Rom, august-december 1820.

Last updated 29.05.2018