The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Busterne var pakkede i kasser stilet til Abildgaard. De stod ifølge hans brev af 17.1.1804 “…under aaben Hemmel i 15 Maander mig uafvidende…”
Busterne blev transporteret fra Italien til Danmark nedpakkede i kasser med fregatten Triton, der ankom til København 10.12.1802, se referenceartiklen om Hjemsendelsen af kasser.

Last updated 06.05.2015