The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen and the Attitudes

J.J. Pollitt: Art and Experience…, pp. 56-60; Idem. The Ancient View…, p. 225.
Pollitt skriver her, idet han refererer til forudgående forskningsresultater: “…Kompositionsmønstrene i græsk skulptur, især i den tidlige klassiske skulptur skulle forstås som de eremiai eller pauser, som musikteoretikeren Aristoxenos beskriver i al bevægelse og lyd, men især i dans og musik. I bevægelsen var eremiai de øjeblikke, hvor de flygtige bevægelser for en kort stund standsede, så tilskueren kunne rette opmærksomheden mod en bestemt stilling, som karakteriserede bevægelsen i sin helhed”.

Last updated 02.05.2018