The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen and the Attitudes

J. Lange: Sergel og Thorvaldsen. Studier i den nordiske Klassicismes Fremstilling af Mennesket, København 1886, pp. 85-98. I dette selvmodsigende værk, som er fuldt af både bemærkelsesværdige gætterier og falske fortolkninger, har Julius Lange som den første henledt opmærksomheden på slægtskabet mellem Thorvaldsens kunst og attituderne. Han fortolker dog dette slægtskab helt forkert: ud fra hans synspunkt udtrykker attituderne et særligt ønske hos de germanske folk om at skabe livet (i dette tilfælde det menneskelige legeme) om til kunst (en statue), til genstand for beskuelse og refleksion. Langes værk er delvis oversat til tysk (“Thorvaldsens Darstellung des Menschen”, Berlin 1894), men kapitlet “Germansk og klassisk”, hvor attituderne behandles, er desværre ikke oversat og forbliver således utilgængeligt for brede videnskabelige kredse.

Last updated 02.05.2018