The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.3.1821

Dvs. den danske diplomat og Thorvaldsens ven Herman Schubart.
En rappel betyder en tilbagekaldelse af en diplomat fra en udstationering, se Ordbog over det danske Sprog.
Schubart blev 1820 tilbagekaldt fra sin post som gesandt i Napoli pga. uoverensstemmelser med den danske regering og ikke pga. hans helbred, som Bertouch ellers antager i det følgende.

Last updated 20.04.2018