The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.11.1803

Dvs. den danske finansminister Ernst Schimmelmann.
Selvom Thorvaldsen/Schubart skriver, at billedhuggeren ikke vovede at henvende sig direkte til Reventlow og Schimmelmann, kom de begge til at spille en rolle i bestræbelserne for at Thorvaldsen kunne blive i Rom, se referenceartiklen herom.
Schubart giver med andre ord nærmest en opskrift til sin søster på, hvordan hun skal gå frem for at opnå det ønskede.

Last updated 07.01.2013