The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.11.1803

Her foreslår Thorvaldsen/Schubart med andre ord, hvordan billedhuggerens arbejde for Danmark i Rom i gunstigste fald skulle finansieres: Udgifter til marmor skulle afholdes af den danske regering, mens lønnen skulle udbetales som et årligt honorar.
Nogenlunde samme tanke lancerede Schubart i sit brev af 26.3.1804 til kronprins Frederik (6.), hvor han skrev: “Le Roi payeroit donc à notre celebre sculpteur non pas une pension, mais le salaire de ses ouvrages…”

Last updated 07.01.2013