The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 29.8.1804

Saxtorph blev professor i medicin ved Københavns Universitet og fødselslæge 1771. Yderligere blev han justitieråd 1784, etatsråd 1792 og rektor for Københavns Universitet 1785.

Last updated 26.06.2008