Comment on 8.5.1819

Dvs. 6.5.1819, men Thiele II, p. 430 hævder bestemt, at afrejsedagen var 2.5.1819. Uden at han dog tager stilling til denne diskrepans.

Last updated 18.01.2018