The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen

Det er endnu uafklaret, om Kunstakademiet modtog flere gipsafstøbninger efter hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833, eftersom de senere hjemsendelser fra 1835 og frem – pr. 1.2.2017 – endnu ikke er behandlet.

Det antages, at Kunstakademiets bestilling blev udfaset efter 1833, fordi Thorvaldsen i 1830 havde testamenteret sine egne kunstværker og samlinger til København med henblik på Thorvaldsens Museum.

Last updated 21.06.2018