The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.3.1819

I nærheden af Berninis baldakin i Peterskirken er der fire nicher med kolossale skulpturer af helgenerne Longinus, Helena, Veronika og Andreas. Bernini har udført Longinus (1638), mens de øvrige tre er af hans elever.

Last updated 31.01.2017