The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.1.1797

Der er højst sandsynligt tale om Mannos udsmykning af Mdinakatedralens hvælvinger på Malta, som Thorvaldsen havde set en måned tidligere under sit besøg i Mdina 26.12.1797, se Peder Pavels, op. cit., p. 51.
Her omtaler Pavels kirkens freskoudsmykning med entusiasme, velsagtens et vidnesbyrd om Thorvaldsens holdning til freskerne, jf. op. cit., p. 92. Thorvaldsen selv noterede besøget i Mdina på en liste i sin dagbog 1797 og i et ikke anvendt udkast til dagbogen, begge steder dog uden kommentarer.
Freskerne var udformet efter den efter sigende dygtigere bror, Antonio Mannos (1739-1831) forlæg, se Espinosa Rodriguez, op. cit.
Af Thorvaldsens dagbog under 25.1.1797 fremgår det dog også, at han havde set et loftsmaleri af Vincenzo Manno i en kirke i Palermo.
Det kunne derfor teoretisk set også være en udsmykning i Palermo, som Manno refererer til i nærværende brev. Men sætningsopbygningen og den manglende tegnsætning mellem ordene Malta og vide tyder dog mest på, at det er udsmykningen på Malta, der har gjort Thorvaldsen interesseret i Manno og fået ham til at opsøge ham under opholdet i Palermo.

Last updated 10.12.2012