The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Floor Collapse in Thorvaldsen's Workshop

Præcis hvilken relation til værkstedet Pietro Camuccini havde er p.t. stadig uafklaret. Freund såvel som Tenerani nævner ham i deres breve i forbindelse med at der skal føres sag mod Barberini. Freund skriver i sit brev af 9.11.1820 at “Camosini vil det saaledes for at Retten kan have sin Gang og Skylden kan komme til at hvile paa den Skyldige der har byget Værkstædet til Deres Brug.”

Han omtales kun ved efternavn, men da han allerede 27.2.1816 af en kvittering for i forbindelse med ombygningen af husene til billedhuggerværksted fremgår ved fulde navn, kan der næsten ikke være tvivl om, at der er tale om Pietro Camuccini og ikke hans bror maleren Vincenzo Camuccini, som Thorvaldsens også kendte. Pietro nævnes igen ved fulde navn på en regnskabsopgørelse af 11.10.1822 over tilgodehavende og udestående mellem Francesco Barberini og Thorvaldsen i forbindelse med værkstedskomplekset.

Last updated 31.03.2017