The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.11.1845

Thorvaldsen påtog sig ganske vist at modellere reliefferne gratis, men omkostningerne til indkøb af marmor samt udhugningen af reliefferne beløb sig til i alt 4000 rigsbanksdaler.

Last updated 03.11.2016