The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.1.1818

Den danske overhofmarskal A.W. Hauch.

Last updated 22.10.2016