The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.3.1842

Denne problemstilling vedrørende oppositionen mod Frederik 6. og deres initiativ til et monument over den afdøde konge kan forekomme indviklet, og det er også tilfældet. Se referenceartiklen om Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke for en fyldestgørende diskussion herom.

Last updated 29.03.2017