The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.7.1817

Når Bartholdy her taler om original og kopi, henvises der givetvis til, at Thorvaldsen på dette tidspunkt allerede havde fået bestilling på reliefparret Dagen og Natten fra Richard Bingham, jf. tidligere kommentar.

Last updated 14.10.2016