The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1817

Det kan her udledes, at Thorvaldsen i sit brev af 30.4.1817 havde fremlagt en pris og leveringstid.

Last updated 29.09.2016