The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.2.1840

Formentlig henvises der her til landboreformerne af 1788, skoleloven af 1814 samt de rådgivende stænderforsamlingers indførelse i 1834. For mere herom se referenceartiklen, Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke.

Last updated 21.09.2016