The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.1.1840

Bondestanden udgjorde på dette tidspunkt hovedparten af befolkningen, men stavnsbåndets ophævelse anses dog her ikke for at vedrøre de andre samfundsstænder.

Last updated 13.09.2016