The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Primo 1817

Se Esterházys brev af 2.10.1817, som omtaler et p.t. ukendt brev fra Thorvaldsen af 30.4.1817, men også især det udaterede brevudkast til et p.t. ukendt brev fra Thorvaldsen til Esterházy, som i indhold hænger tæt sammen med forhåndenværende brev. Esterházy henviser da også i dette brev af d. 26. til Thorvaldsens brev af d. 21. samme måned.

Last updated 23.09.2016