The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.9.1817

Thorvaldsen udførte en række tegninger forestillende de tre Marier ved graven, bl.a. C192r og C195, der sandsynligvis knytter sig til denne bestilling. Se endvidere bagsiden af et brev af 18.4.1818, hvorpå Thorvaldsen har skitseret gravmælet.

Last updated 22.11.2016