The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.10.1818

Denne biografi blev Thorvaldsen bedt om at indsende til Ordenskapitlet i brev af 29.1.1810.

Last updated 30.08.2016