The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.11.1833

Den almindelige Enkekasse var oprettet 1775 med det formål at kunne yde enkepension. Udover det landmilitære officerskorps skulle søofficerer samt kongeligt udnævnte civile betjente i kongens riger, hertugdømmer og lande tvangsmæssigt oprette en enkepension ved indgåelse af ægteskab.

Last updated 24.08.2016