The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.3.1833

Den danske etatsråd, departementssekretær og kontorchef i Danske Kancelli Peter Christian Wilse.

Last updated 23.08.2016