The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.3.1833

Danske monarkers titler er en gammel tradition, der oprindeligt fortalte hvilke landområder, regenten var herre over. Frederik 6.s fulde titel var, som det også fremgår af brevet: “Af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg”.

Last updated 23.08.2016