The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.-29.7.1823

Brøndsted beskriver sit positive indtryk af Geneve yderligere i et brev til sin ven Jens Møller: “Uvad som mere end Alt andet glædede og vederquægede mig baade i Genève og andensteds i Schweiz, er den Tilfredshed og Velstand, som er almindelig udbredt over det lykkelige Land, en Følge af milde velgjørende Indretninger, Paalæggenes overordentlige Ringhed, Embedsmændenes Retskaffenhed og patriotiske Sindelag og det nuværende Confoederativsystems Fortrinlighed.”, jf. Julius Clausen og P.Fr. Rist (udg.), Memoirer og Breve. Breve fra P. O. Brøndsted (1801-33), bd. XLVII, København 1926, p. 151.

Last updated 29.04.2008