The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen

Bemærk: Det var kun syv af de i alt tolv figurer til Johannes Døberens prædiken, der blev afstøbt og hjemsendt til akademiet i 1833. Disse syv er højst sandsynligt identiske med de syv gipsafstøbninger, A59, A60, A61, A62, A65, A67 og A69, der i dag befinder sig på Thorvaldsens Museum. Disse indgår i en samlet fronton med de øvrige fem figurer, originalmodellerne A63, A64, A66, A68 og A70, der blev hjemsendt ved en senere lejlighed. Forskellige endnu synlige overskæringer i gipsafstøbningerne svarer til de delinger skulpturerne har været underlagt for at passe ned i transportkasserne, jf. transportlisterne for 1833. Dette underbygger, at det er Kunstakademiets gipsafstøbninger, der befinder sig på Thorvaldsens Museum.

Last updated 14.02.2017