The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen

1815, primærkilder:

  • En marmorversion af døbefonten til Brahetrolleborg Kirke kom til København i efteråret 1815, hvorefter den blev udstillet først i det Schimmelmanske Palæ, jf. tidsskriftet Athene, oktober 1815, dernæst på Charlottenborg, jf. kataloget nedenfor.
  • Fortegnelse over de Kunstarbejder som findes udstillede i den af det Kongelige Academie for de skiönne Kunster i Anledning af Deres Majestæters Kong Frederik den Siettes og Dronning Marie Sophie Frederikes Kroning aabnede Salon, København 1815, kat.nr. 17.
  • Da maleriet Ung mand tegner blandt Thorvaldsens kunstværker, ca. 1828, privateje, fremviser en gipsafstøbning af Svævende engle, jf. A555,3, der hænger i et af Kunstakademiets lokaler, er det nærliggende at antage, at man i 1815, 1816 eller 1817 – inden den videre forsendelse til Brahetrolleborg – foretog en afstøbning af alle fire sider af døbefonten til brug i akademiets undervisning.

Last updated 06.10.2016