The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.-29.7.1823

Brøndsted opholdt sig i Geneve fra 25. juli til 10. oktober, jf. Julius Clausen og P.Fr. Rist (udg.), Memoirer og Breve. Breve fra P. O. Brøndsted (1801-33), bd. XLVII, København 1926, p. 151. Dette stemmer dog dårligt overens med det i brevet angivne: “vor 6 oder 7 Tagen hier angekomme”. Se nedenstående kommentar hertil.

Last updated 29.04.2008