The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on [26].8.1805

Denne lystigt drillende bemærkning understreger, at forholdet mellem Uhden og Thorvaldsen var stormfuldt, men også at det var spøgefuldt og forsonligt. Kommentaren må opfattes som et forsøg på udglatning fra Thorvaldsens side over afskeden, som Anna Maria Uhden har opfattet som ubarmhjertig, se hendes brev af 17.8.1805 til Thorvaldsen.

Last updated 07.01.2013