The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1819

Brøndsted skrev næste gang 25.12.1819. Ingen breve fra Thorvaldsen til Brøndsted er bevaret, det ses dog af Brøndsteds breve, at undertiden har modtaget brev fra Thorvalsen. Se hertil listen over forsvundne breve. Det mest sandsynlige er dog, at Thorvaldsen ikke svarede, jf. Brøndsteds brev til vennen Jens Møller 7.12.1819. Heri skriver Brøndsted “Seer Du den kjære Thorwaldsen? Bring ham min Hilsen og mit Budskab, at alt gaaer vel i Studierne. Han skal snart faa Brev igjen fra mig, uagtet han ikke har svaret på mit sidste, jf. Julius Clausen og P.Fr. Rist, Memoierer og Breve. Breve fra P.O. Brøndsted (1801-1833), Bind XLVII, København 1926, p. 135.

Last updated 07.01.2013