The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1819

Den danske udenrigsminister Niels Rosenkrantz. Muligvis gjorde Thorvaldsen alvor heraf, idet P.O. Brøndsted 25.12.1819 skrev, at Rosenkrantz havde skrevet til ham, at: “Du [Thorvaldsen] personligen er blevet ham bekjendt”.

Last updated 07.01.2013