The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.7.1835

Den danske kunsthistoriker Niels Lauritz Høyen.

Last updated 15.04.2016