The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1806

Digtet fortæller ikke, hvem det tiltalte tvivlende “I” er, men man kunne forestille sig, at tvivlernes tvivl bl.a. gik på, at Kauffmann var en kvindelig maler. Digtet ærinde er at gøre al tvivl til skamme og ære den kvinde, der bl.a. har skabt “underfuld farvemagi” (strofe 2).

Last updated 18.03.2016